Váš zelený partner
na cestě za uhlíkovou neutralitou


Skupina spolupracujících firem
se zaměřením na lepší ekologická
a energetická řešení pro firmy
i domácnosti s jasným cílem – snížit emise CO2 v České republice.

Kruh firem - úvod

Novinky ze skupiny EkoCesta

Střešní instalace FVE pro firmy

Fotovoltaika je pro všechny firmy skvělá příležitost, jak zhodnotit nevyužitou plochu střechy vaší firmy. Obnovitelné zdroje jsou pro transformaci energetiky, která nás v následujících letech čeká, důležité.

Střešní fotovoltaické elektrárny mohou firmy umístit na střechu kancelářských budov, výrobních hal či skladů. Jedná se o zcela prázdný rozsáhlý prostor, tak proč jej nevyužít efektivně. Majitelé polí, luk a pastvin mají možnost pořídit si agrovoltaiku - tedy speciálně upravenou fotovoltaiku, která umožňuje využívat půdu nejen pro pěstování plodin a jako pastvu pro dobytek, ale také současně k výrobě elektřiny.

Dotace na FVE i pro firmy

Dotace na výstavbu fotovoltaiky je velké téma. Pro firmy je připravený například dotační program Národní plán obnovy a Modernizační fond s výzvou RES+.

Nedávno také vláda schválila operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021–2027. Jedním z jeho cílů je usnadnit přechod k udržitelné ekonomice. Společnost Solidsun je připravena firmám pomoci nejen s výběrem dotačního programu, ale i se zpracováním podkladů pro získání dotace.

Proč pořídit fotovoltaiku na střechu firmy?

Hlavní výhodou, proč pořídit na střechu firmy fotovoltaickou elektrárnu, je snížení výdajů za elektřinu. Běžně nevyužité střešní prostory tak konečně získají na hodnotě a ještě můžou firmě vydělávat. Jak? Dříve se fotovoltaika na střechy firem dimenzovala pouze na spotřebu energie dané firmy. V současné situaci je však jediným omezujícím kritériem plocha střechy. Při osazení celé plochy střechy mohou vzniknout firmě přebytky energie, které vykoupíme nejlepší cenu na trhu.V případě přebytků energie vám zajistíme jejich férový výkup. 

Energie, kterou vyrobí fotovoltaická elektrárna navíc, se tak stane vítaným zdrojem příjmu vaší společnosti. Střecha, která byla do té doby nevyužitá, pak bude našim klientům vydělávat.

Dalším dobrým důvodem, proč na střechu firmy pořídit fotovoltaiku je společenská odpovědnost, která jde ruku v ruce s udržitelným provozem. Být společensky odpovědný je již dnes velkou konkurenční výhodou. Využíváním obnovitelných zdrojů může vaše firma významně přispět k ochraně životního prostředí.

Zmiňme také podporu decentralizace energetického trhu v České republice, která je pro nevyhnutelnou transformaci energetiky zásadní.

Jak na střešní instalaci? 

Stačí kontaktovat specialisty ze Solidsun a je to. Na bezplatné schůzce zjistí vaše potřeby a očekávání a ze získaných informací pak vytvoří nejlepší řešení pro váš provoz či firmu. Po podpisu smlouvy vyřídí veškerá povolení, zpracují projektovou dokumentaci a zahájí proces realizace. Po celou dobu výstavby je klientům k dispozici osobní projektový manažer. Funkčnost elektrárny ověří zkušebním provozem. Po zaškolení zodpovědné osoby uvedou elektrárnu do ostrého provozu.

Proč zvolit právě skupinu Ekocesta?

Výhoda Ekocesty spočívá v tom, že zákazník má jeden kontakt, který se o všechno postará. Společně poskytujeme komplexní řešení od navržení elektrárny, přes administrativu, realizaci, vyřízení dotace, až po o servis a monitoring 24/7. Zákazníci se tedy nemusejí sami o nic starat, vše zajistíme.

Do skupiny Ekocesta patří společnosti SolidSun, Sysel Energie a SunMonitor. Solidsun staví fotovoltaické elektrárny pro domácnosti, firmy, města i obce. Realizuje tedy řešení nejen pro rodinné domy, ale i střechy kancelářských budov, výrobních hal či skladů, pole, louky nebo pastviny. SunMonitor zajišťuje kompletní servis elektráren včetně dohledového centra 24/7. Sysel Energie poskytuje inovativní přístup k dodávce a výkupu energie pro dům s fotovoltaickou elektrárnou. Dodává totiž energii a vykupuje z objektů přebytky energie za férovou cenu.

Jsme zkrátka pro naše klienty dlouhodobým a komplexním partnerem v oblasti obnovitelných zdrojů.

 


Zpět Zpět
Levá šipka
Pravá šipka
Solidsun logo
Solidsun ESCO logo
SunMonitor logo
Sysel logo
Energo Calc logo
Solidsun logo
Solidsun ESCO logo
SunMonitor logo
Sysel logo
Energo Calc logo