Náš příběh


Vize - ikona

Vize

Zrychlením procesu přechodu získávání elektrické energie z uhlíkových zdrojů do bezemisních zajistíme dosažení uhlíkové neutrality našich zákazníků dříve než ve vládou stanoveném období do roku 2050.

Instalace fotovoltaických elektráren

Instalace fotovoltaických
elektráren

Snažíme se pokrýt vlastní výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů co největší procento spotřeby objektu.

Dodávky energie z obnovitelných zdrojů

Dodávky energie
z obnovitelných zdrojů

Spotřebu elektřiny, kterou nedokáže pokrýt výroba fotovoltaické elektrárny, zajistíme centrální dodávkou z jiného obnovitelného zdroje.

Nabíjení baterií

Nabíjení
baterií FVE

Vzdálenou správnou bateriových úložišť zajišťujeme nabíjení baterií při nízké ceně elektrické energie na trhu.

Instalace tepelných čerpadel

Agrivoltaika
polní elektrárny

Instalací bifaciálních panelů zajistíme maximální získání sluneční energie pro vaši firmu, vše s minimálním omezením užitné zemědělské plochy (méně než 1 %).

Systémy větrání s rekuperací

Výkup přebytků
energie

V případě přebytků z vaší FVE vám zajistíme férový výkup přebytků vámi nespotřebované energie — a to za aktuální tržní ceny přímo z energetické burzy.

Servis a údržba

Servis
a údržba

Servis a údržbu všech námi nainstalovaných zařízení zajišťujeme vlastními odborně vyškolenými pracovníky.

Mise - ikona

Mise

Vlastními silami chceme napomoci vyřešit problém se znečišťováním ovzduší, a s tím souvisejícími klimatickými změnami a globálním oteplováním. Snažíme se, aby naši zákazníci svými kroky inspirovali své okolí ke změně a ke zlepšení životního prostředí pro nás všechny. Poskytujeme komplexní ekonomická a ekologická energetická řešení soukromým i firemním objektům s důrazem na co největší přiblížení se uhlíkové neutralitě.

Hodnoty - ikona

Hodnoty

Hodnota - ikona

Každý pracovník skupiny Ekocesta pomáhá našim klientům na cestě za uhlíkovou neutralitou. Je to partnerství na dlouhé cestě k ekologicky udržitelnému způsobu života.

Hodnota - ikona

Vážíme si naší planety, a proto žijeme i pracujeme v souladu s okolním prostředí. Využíváme obnovitelné zdroje energie a rozšiřujeme o nich povědomí.

Hodnota - ikona

Vlastními silami pomáháme vyřešit rozsáhlý problém se znečištěným ovzduším, klimatickými změnami i s globálním oteplováním. Chceme být inspirací našim zákazníkům.

O nás - ikona

O nás

Všichni pracovníci skupiny Ekocesta cítí společenskou zodpovědnost za ochranu přírody České republiky. Hlavní myšlenkou je poskytnutí ucelené nabídky energetických služeb tak, aby se naši zákazníci mohli co nejvíce přiblížit myšlence uhlíkové neutrality.

Chceme našim zákazníkům nabídnout způsob, jak nečekat na kroky vlády České republiky, ale vlastní iniciativou přispět k ochraně klimatu dříve, než předepisují regule Evropské unie. Ekocesta je skupina spolupracujících firem, které se zaměřují na poskytnutí ekologických energetických řešení pro firemní i privátní sféru s cílem snížení emisí CO2 v ČR.

 

Propojením unikátností a dovedností jednotlivých společností dosáhneme společného cíle. Budeme našim klientům partnerem na cestě za uhlíkovou neutralitou a pomůžeme růstu komunitní a decentralizované energetiky.

Kruh firem

SolidSun s.r.o.

Společnost SolidSun dodává kompletní energetická řešení pro domácnosti. Od roku 2013 se podílí na výstavbě více než 90 MWp fotovoltaických elektráren v celé EU. Mají za sebou položení již více než 400 000 FVE panelů. 

Přejít na web SolidSun Pravá šipka

SunMonitor s.r.o.

Společnost SunMonitor má pod svými křídly servis, údržbu, diagnostiku i revizi fotovoltaických elektráren. Jako nadstandardní službu našim klientům nabízí monitorovací centrum, přes které sleduje fotovoltaické elektrárny a maximalizuje jejich výkon.

Přejít na web SunMonitor Pravá šipka

Sysel Energie a.s.

Sysel - Systém správy elektrické energie - poskytuje majitelům FVE elektřinu za nejférovější cenu na trhu. Nakupuje a prodává vyrobenou elektřinu přímo na burze OTE za nejlepší hodinové ceny. Jejich úkolem je predikovat výkony FVE na základě předpovědi počasí. Mají i vlastní systém vzdáleného žízení elektráren i bateriových uložišť.

Přejít na web SyselEnergie Pravá šipka

Energocalc s.r.o.

Energiticky se rozvíjející společnost, jejíž práce je přímo vázaná na dotační titul Nová zelená úsporám. Specializuje se nejen na získávání dotací na FVE pro rodinné domy, ale také pro velké budovy. Jejich skvělý start a rychlý růst potvrzuje více jak 500 získaných dotací pro fotovoltaické elektrárny na rodinných domech ve výši přesahující 70 000 000 Kč.

Přejít na web Energocalc Pravá šipka

SOLIDSUN ESCO s.r.o.

Společnost SOLIDSUN ESCO dodává kompletní energetická řešení pro firmy. Od roku 2013 se podílí na výstavbě více než 120 MWp fotovoltaických elektráren v celé EU. 

Přejít na web Solidsun ESCO Pravá šipka
Aktuální informace

Vážení, dovolujeme si vás informovat, že skupina EkoCesta se 14. 9. 2022 oficiálně změnila na skupinu SolidSun. S novým názvem se však nemění hlavní poslání skupiny – poskytovat komplexní služby v oblasti fotovoltaických elektráren domácnostem i firmám na míru. Ani stávajících zákazníků se přejmenování nijak nedotkne. Veškeré produkty, služby i smluvní podmínky zůstávají beze změny.

Sledujte nás i nadále
www.solidsun.cz
Facebook   |    Instagram   |   LinkedIn

Skupina SolidSun

Zavřít