Časté dotazy


Fotovoltaika

 • Co je to fotovoltaická elektrárna?

  Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které vám na dlouhá léta dokáže vyrábět elektřinu pro váš dům. Vyrobený stejnosměrný proud střídač promění na střídavý a pošle do elektrických zásuvek v domě. Tato elektřina je chytrá. Pokud elektrárna vyrábí, vždycky se do zásuvek dostane „vaše“ elektřina dřív, než ta ze sítě od distributora. Teprve pokud elektrárna nevyrábí (např. je zataženo nebo tma), přijde na řadu elektřina ze sítě.

 • Pro koho je vhodná fotovoltaická elektrárna?

  Pro všechny majitele rodinných domů. A také pro každého, kdo ve fotovoltaice vidí přínos pro přírodu, pro sebe a pro svou peněženku. 

 • Jaká je cena fotovoltaiky?

  To záleží na instalovaném výkonu a na tom, kam směrujeme přebytky. Zda na ohřev teplé vody v bojleru nebo do bateriového úložiště. Nejlevnější fotovoltaiku lze pořídit už za 60 000 Kč - v případě získání dotace.

 • Jaká je výše dotace na fotovoltaiku?

  Dotace na fotovoltaický systém je dle nových podmínek programu Nová zelená úsporám maximálně do výše 205 000 Kč. V případě kombinace s autonabíječkou se může dotace vyšplhat až na 245 000 Kč. 

 • Jaký je rozdíl mezi fotovoltaickou a solární elektrárnou?

  Žádný. Fotovoltaické elektrárně se často říká solární elektrárna. Někdy dokonce i sluneční. Jedná se pouze o synonymum.

 • Proč se fotovoltaice říká hybridní elektrárna?

  Protože kromě vlastní výroby elektřiny vám energii dokáže uložit i do bateriového úložiště a zajistit vás v případě výpadku elektrické energie.

 • Je nějaký rozdíl mezi fotovoltaickým, solárním a slunečním panelem?

  Není. Jeden panel, více pojmenování. Často dochází k záměně slova solární, sluneční a fotovoltaický.

 • Jakou mají fotovoltaické panely účinnost?

  Účinnost fotovoltaického panelu je v průměru 25 %.

 • Jak silné jsou baterie na fotovoltaiku?

  Kapacita jednoho modulu baterie je 3,55 kWh. 

 • Bude mi stačit vyrobená elektřina na vlastní spotřebu?

  To záleží na životě v domě. Pokud máte obvyklé spotřebiče, od jara do podzimu jste většinou soběstační.

 • Získaná elektřina je na ohřev vody nebo i na běžné spotřebiče a vše ostatní?

  V první řadě je vyrobená elektřina určena pro vaši spotřebu v domě. Teprve pokud ji nespotřebujete, přebytky přesměrujeme do bojleru na ohřev teplé vody nebo do bateriového úložiště.

 • Jaká je průměrná životnost fotovoltaické elektrárny?

  Poskytujeme exkluzivní záruku na výkon panelů, a to 30 let. Životnost fotovoltaické elektrárny může být i vyšší. 

 • Sestavíte mi fotovoltaiku na klíč, včetně vyřízení dotace?

  Ano, u nás je samozřejmostí, že se o vše postaráme za vás. Obchodní zástupce od vás zjistí všechny informace potřebné k tomu, aby byla fotovoltaická elektrárna ušitá přesně na míru vaší domácnosti. Zařídíme vše od A do Z, včetně vyřízení dotace - od nás máte FVE na klíč.

 • Budu mít garanci získání dotace?

  Ano, k získání dotace se smluvně zavazujeme.

 • Do kterého roku je možnost získání dotace?

  V současné době se rozbíhá nový příjem žádostí, který poběží až do roku 2025.

 • Mohu kombinovat více dotací z programu Nová zelená úsporám?

  Pokud například zateplujete dům a zároveň stavíte solární elektrárnu, je možné získat dotaci na obě oblasti. Jen je potřeba podat jednu žádost a v ní uplatnit obě oblasti.

 • Kolik průměrně ušetřím na energiích?

  Záleží na vaší spotřebě v domě a na typu instalované elektrárny. Můžete ročně ušetřit 7 tisíc, ale taky 20 tisíc Kč.

 • Jaká je návratnost investice do fotovoltaiky?

  Záleží na její velikosti a typu. Průměrně se návratnost pohybuje od 7 do 20 let.

 • Kolik fotovoltaických elektráren firma Solidsun už namontovala?

  Pokud zmíníme počet elektráren na rodinných domech, tak přibližně 400. K tomu fotovoltaické parky v Polsku, Německu, Itálii, Rumunsku nebo Korsice.

 • Za jak dlouho se mi nabijí baterie?

  Záleží na spotřebě v domě a aktuálním výkonu FVE. Řekněme, že FVE vyrábí 2 kW, spotřeba v domě je 1 kW, v tomto případě se baterie (2,4kWh) nabije za 2,5 hodiny.

 • Můžu elektrárnu používat i na vytápění?

  Vzhledem k tomu, že topit potřebujete převážně v zimě, kdy sluníčko tolik nesvítí a jsou výrazně kratší dny, vyrobená energie vám určitě nepostačí k vytápění.

 • Kolik elektřiny vyrobí elektrárna v zimě?

  Přibližně 20% „letního“ výkonu.

 • Jak velká je jedna baterie a jak velký je fotovoltaický panel?

  Velikost baterie je přibližně 40x40x9 cm. Velikost fotovoltaického panelu 195x99x4 cm.

 • Můžu si panely umístit i na garáž nebo na stodolu?

  Ano, je to možné. Musí se jednat o nemovitost na pozemku, který náleží k řešenému rodinnému domu.

 • Můžu si baterii koupit až dodatečně? Dostanu na ni dotaci?

  Pokud máte elektrárnu s přebytky do teplé vody, můžete si dokoupit i bateriové úložiště. Můžeme Vám podat druhou žádost o dotaci na tzv. rozšíření.

 • Zpětný odběr použitých elektrospotřebičů

  Všechna námi dodávaná elektrická zařízení (fotovoltaické panely, měniče napětí, bateriová úložiště a další) mají zaplacený recyklační poplatek u společnosti REMA. Použitá elektrozařízení můžete bezplatně odkládat na sběrná místa, která jsou vypsána na: https://www.rema.cloud/sberna-mista/

Výkup energie

 • Chci přejít k Syslovi, musím vlastnit fotovoltaickou elektrárnu?

  Abychom vám zajistili co největší úsporu vašich nákladů s Fér tarifem od Sysla, je zapotřebí mít nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu na rodinném domě, popřípadě chtít nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu.

 • Jak přejít k Syslovi?

  Pokud máte zájem o dodávku a výkup přetoků od Sysla, můžete nás kontaktovat emailem podpora@syselenergie.cz nebo telefonicky na číslo 727 800 181, 727 800 188. Dále nás můžete kontaktovat přes formulář, který naleznete na našich webových stránkách.

 • Za jak dlouho budu moct odebírat elektřinu od společnosti Sysel?

  Záleží na typu uzavřené smlouvy s vaším stávajícím dodavatelem, zda máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. U smluv na dobu neurčitou bývá většinou výpovědní lhůta 3 měsíce, která začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po podání výpovědi. U smlouvy na dobu určitou se musíte řídit přesným datem určeným ve smlouvě, aby nedocházelo k porušení smlouvy a následným sankcím. Datum zahájení odběru u naší společnosti musí plynule navazovat na ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele. Informaci o datu ukončení stávající smlouvy nám, prosím, sdělte s dostatečným předstihem s ohledem na podmínky smlouvy. V případě již vypovězených smluv nám informaci sdělte alespoň 1 měsíc před požadovaným termínem zahájení dodávek od naší společnosti.

 • Jakým způsobem zjistím výpovědní lhůtu u stávajícího dodavatele elektřiny?

  Délka výpovědní lhůty je uvedena ve smlouvě s vaším současným dodavatelem. V případě, že nemůžete najít smlouvu nebo výpovědní lhůtu uvedenou ve smlouvě, lze zjistit výpovědní lhůtu na zákaznické lince vašeho stávajícího dodavatele, stačí znát pouze vaše zákaznické číslo, které naleznete na každém vašem vyúčtování anebo postačí vaše údaje, které bude požadovat operátor vašeho stávajícího dodavatele.

 • Z čeho se skládá platba za dodávku elektřiny?

  Platba za dodávku elektřiny se skládá ze dvou částí, a to z regulované části a neregulované části. Platbu za regulovanou část elektřiny udává Energetický regulační úřad a nemůže být nijak ovlivněna dodavatelem. Regulovaná část zahrnuje zejména poplatky za distribuci, systémové služby, platba za činnost Operátora trhu (OTE) a daně. Platba za neregulovanou část (obchodní) elektřiny není státem regulovaná. Zákazník má možnost volby si vybrat mezi jednotlivými dodavateli elektřiny, kteří nabízejí různé ceny. Tuto část ceny si stanovuje každý dodavatel sám.

 • Z čeho se skládá Fér tarif od Sysla?

  Fér tarif od Sysla se skládá z ceny na burze, predikce a stálé měsíční platby. Cena na burze je přesná cena za odebranou MWh po hodinách, za kterou se na burze obchoduje, bez vedlejších přirážek a poplatků. Tato cena zaručuje, že zákazník dostane přesně to, co je v danou chvíli zobchodováno na burze, nic víc nic míň. Cena elektřiny na burze se uvádí v eurech a přepočítává se na koruny aktuálně platným středovým kurzem České Národní Banky. Cena za predikci je maximálně 7 % z ceny na burze a nakoupeného množství. Tato částka vychází z instalace Smart router, který dokáže dané procento snižovat v čase. Sysel umí díky nejmodernějším algoritmům oproti tradičním dodavatelům snížit tuto cenu na minimum. Stála platba je měsíční platba ve výši 248 Kč/měsíc, která v sobě zahrnuje nezbytné náklady spojené se vstupem na burzu a obchodem na ní.

 • Přecházím k Syslovi. Kdy mám začít platit zálohy a na jaký účet?

  Doporučujeme platit zálohy ve stejné výši jako doposud a podle prvního vyúčtování od nás si výši záloh dle potřeby upravíte. Částku budete zasílat na číslo účtu, které vám předáme se všemi příslušnými dokumenty.

 • V jakých intervalech mi bude chodit vyúčtování?

  Fakturace probíhá každý měsíc, což zajišťuje pro zákazníka maximální přehled, za co zákazník platí.

 • Na jak dlouho se uzavírá smlouva se Syslem?

  Zákazník si může vybrat Smlouvu buď na dobu neurčitou nebo na dobu určitou. V případě smlouvy na dobu neurčitou je zákazník oprávněn ukončit Smlouvu bez uvedení důvodu výpovědí. Výpovědní doba činí 2 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla společnosti Sysel doručena. V případě smlouvy na dobu určitou se Smlouva sjednává na 24 měsíců. Doba trvání závazku se počítá ode dne zahájení dodávek elektřiny. Smluvní vztah založený touto Smlouvou končí uplynutím sjednané doby určité. Pokud však kterákoliv ze smluvních stran nejpozději 90 dnů před uplynutím doby sjednané ve smlouvě neoznámí písemně druhé smluvní straně, že nehodlá ve smluvním vztahu pokračovat, dochází k automatickému obnovení smluvního vztahu na dobu neurčitou.

 • Pokud vlastním fotovoltaiku na svém domě, mohu vám prodat přebytky?

  Ano. Pokud odebíráte elektřinu od naší společnosti, tak u nás zároveň můžete prodávat své přebytky, které od vás vykoupíme za tržní cenu.

 • Jakým způsobem se přebytky měří?

  Odběrné místo vaší fotovoltaiky by mělo být osazeno průběhovým měřením spotřeby, které udává dodávky elektřiny do sítě. Tento proces je zcela automatický, proto nemusíte nic hlásit a o nic se starat.